Du Học Đức

Những thủ tục rất quan trọng cho du học sinh tại Đức.

Những người tới đăng ký sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký. Bạn sẽ cần giấy chứng nhận này khi phải hoàn thành một

Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế du học Đức.

Một bảo hiểm y tế bổ sung hoặc bảo hiểm du lịch dành cho thời gian lưu trú ngắn hạn bao gồm các khía cạnh

Những thông tin mới về vấn đề du học Đức.

Đối tượng hoàn tất cao đẳng: bằng tốt nghiệp PTTH, giấy trúng tuyển cao đẳng, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm cao đẳng (3

Kinh nghiệm đi làm hồ sơ du học Đức của du học sinh.

Điều nữa là mình thường xuyên lên trang trái tim việt online để theo dõi tình hình làm thủ tục hồ sơ du học Đức,